آموزش جغرافیا

ناصر احمدیان کارشناس ارشد جغرافیا

فاصله مشهد تا سایر شهرها

نام شهر                -         فاصله به کیلومتر
اسفراین                -            310
اسلامیه                 -            325
باجگیران              -               211
بجنورد                  -              248
بردسکن                -            262
بشرویه                  -            450 
بیدخت                  -             282
بیرجند                   -             496
تایباد                     -             224
تربت جام              -              162          
تربت حیدریه        -                 140
تهران                     -             892
چناران                  -               55
خضری و دشت بیاض -             323
خواف                    -              238
درگز                     -               255
زابل                      -             1012 
زاهدان                -               1000
ساری                   -              695
سبزوار                 -               228
سرایان                -               388
سربیشه               -               568
سرخس              -                185
سمنان              -                  696
شاندیز                  -               30
شاهرود                -              517
شیروان                -               188
طبس                   -              530
فردوس              -                348
فریمان               -                  75
قاین                    -              388
قوچان                -                135
کاخک                -               298
کاشمر                -               217
کرمان               -                 919
کلات                 -                151
گرگان              -                  564
گناباد               -                 276
لطف آباد       -                     278
نوخندان        -                     267
نهبندان         -                    703
نیشابور        -                      115

 

نوشته شده در دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:16 توسط ناصر احمدیان |
نمايش باکس نظرات
بستن باکس نظرات